fasteb_bygg08

Att tänka på

De flesta bygger kanske bara balkong en gång i sitt liv. Vi på Fästeb bygger balkonger varje dag. Därför delar vi gärna med oss av våra erfarenheter. För att underlätta ditt beslut har vi samlat vanliga frågor och saker som är viktiga att tänka på inför och under balkongbygget.

Måste alla i fastigheten bygga en balkong?

Även om alla i en förening har beviljats bygglov, så måste inte alla utnyttja detta. Beslutet fattar ni själva i er förening. Tänk på att det kan vara minst lika estetiskt med bara ett fåtal balkonger på husfasaden. Titta gärna på bilderna under fliken ”Fästebs galleri” för några goda exempel.

Hur lång tid tar det?

Att montera en balkong med tillhörande fönsterdörrar tar vanligen bara 2-3 veckor per lodrät rad i fastigheten. Monteringen av balkongen sker utifrån och kan göras året om. Ingreppen i lägenheten är små och du kan bo kvar under den korta monteringstiden vi behöver i respektive lägenhet.

Lämpar sig alla fastighetstyper för en balkong?

Fästebs balkonger har låg egenvikt och flera infästningspunkter. Därför fungerar våra balkonger bra på en gammal fastighet. Den blir precis lika trygg som om den hade suttit där från början. Alla fastigheter har dessvärre inte, på grund av estetiska och/eller byggnadstekniska skäl, möjlighet att få bygglov.

Kan vi få bygglov?

Då fasaden på ditt hus är en del av det offentliga rummet och stadsmiljön, kan det vara olika lämpligt att bygga en balkong. Inom den så kallade stenstaden går det ofta bra att sätta upp balkonger på innergården. Vissa innergårdar är dock helt eller delvis öppna, så här varierar möjligheterna att få bygglov kraftigt. Även byggloven för balkonger ut mot Stockholms många vattenspeglar, är många gånger begränsade. Inom stenstadens krans kan det vara möjligt att få bygga balkonger även ut mot gatan. Balkongens utformning och hur varsamt den anpassats efter husets exteriör och tidsanda påverkar också möjligheten att få bygglov.

Vilka metoder finns?

För dig som funderar på att montera en ny balkong på en gammal fastighet, finns flera metoder och balkongtyper att välja mellan. Dragstag och konsoler är den konstruktion som vi har valt att arbeta med. Helt enkelt därför att konstruktionen ger lätta balkonger som minimerar belastningen på fastigheten och risken för vattenskador.

Fick du inte svar på din fråga? Varmt välkommen att kontakta oss, telefon 08-744 00 07

Trygga och skräddarsydda

Det är viktigt för oss att balkongen passa just er fastighet.

Läs mer om våra balkonger »