fasteb_bygg03

Från tanke till balkong

Nedan följer en förenklad beskrivning av hur vi på Fästeb vanligen genomför ett balkongprojekt – från första tanken till den färdiga balkongen.

 1. Någon i förening väcker frågan om balkonger
  Ofta bildas en balkonggrupp eller liknande som aktivt arbetar med frågan. Denna tar sedan kontakt med Fästeb.
 2. Platsbesök
  Fästeb besöker fastigheten för att undersöka förutsättningarna för balkonger, samt samlar in andra viktiga fakta och information.
 3. Offertförslag
  Efter genomfört besök skickar vi ett offertförslag.
 4. Extra föreningsstämma och omröstning
  Olika föreningar har olika beslutsprocesser, men ofta krävs ett stämmobeslut. Föreningen kallar då till en föreningsstämma där ni röstar kring frågan ”ska de lägenhetsinnehavare i föreningen som har möjlighet att bygga balkong, beviljas tillstånd till detta?”
 5. Kontrakt skrivs
  Om föreningen bestämmer sig för att gå vidare med balkongprojektet upprättas nu ett kontrakt mellan föreningen och Fästeb.
 6. Ritningar tas fram
  Fastigheten mäts, fotograferas, dokumenteras och ritningar tas fram. Vi tar vanligen fram handlingar för bygglov, men kan även samarbeta med annan, av er utsedd, konsult eller arkitekt. När ritningarna är klara skickas dessa till föreningen för godkännande.
 7. Föreningen granskar och godkänner ritningarna
  När föreningen godkänt ritningarna för balkongerna skickar Fästeb in en ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret.
 8. Stadsbyggnadskontoret granskar
  Stadsbyggnadskontoret utser en handläggare som granskar ansökan. Eventuella ändringar ombesörjs vanligtvis av Fästeb.
 9. Bygglov beviljas
  När bygglovet har beviljats, genomför vi individuella lägenhetsbesök för mätning av fönster med mera.
 10. Föreningen förbinder alla balkongköpare
  Eftersom föreningen bär det juridiska ansvaret för balkongbyggnationen rekommenderar vi att föreningen antingen samlar in pengar från de medlemmar som ska bygga balkonger, alternativt upprättar ett bindande avtal mellan respektive medlem och föreningen.
 11. Balkonger och fönsterdörrar monteras
  Att montera balkong och fönsterdörrar tar vanligen bara 2-3 veckor per lodrät rad i fastigheten. Monteringen av balkongen sker utifrån och kan göras året om. Ingreppen i lägenheten är små och du kan bo kvar under den korta monteringstiden som varje enskild lägenhet berörs av. Ett fönster ersätts med en fönsterdörr och element flyttas. När väggen tagits bort och balkongdörren är på plats görs lagningar, putsning och målningsarbeten.
  Bra att veta: Hos oss får du en lagbas som kontaktperson, som alltid finns på plats under hela uppförandet, så att du kan känna dig trygg och alltid har någon att direkt ställa frågor eller framföra eventuella synpunkter till.
 12. Slutbesiktning och överlämnande
  Efter att Fästeb avslutat arbetet besiktar en av föreningen utsedd besiktningsman varje balkong och eventuella anmärkningar åtgärdas. Nycklar återlämnas och balkongerna övergår i föreningens ägo. Nu återstår bara att gå ut och njuta!
  Bra att veta:
  Tänk på att alla i en förening som har möjlighet att utnyttja ett bygglov, inte måste utnyttja detta.

Detta är en kort summering av hur balkongbyggnadsprocessen vanligen brukar gå till i en förening. Variationer kan givetvis förekomma, men vi hoppas att summeringen kan hjälpa dig att få en överblick.

Trygga och skräddarsydda

Det är viktigt för oss att balkongen passa just er fastighet.

Läs mer om våra balkonger »